Designed by Jinshaxiang Middle School in Liangzhou Distric, Wuwei, Gansu Province