Narrative
 
Project narrative
Project overview
Project elements
Contribution
Reference
Website
 

Project narrative

Title: Tibetan culture in Gui'de
Category: Local Specialties
Team name: Plateau Eagle
Students: Yang Fan; Sang Yong-xuan; Zhou Tai; Zhang Li; ages 14-15
Teachers: Wang Zi-li; Kong Yu-xia; Li Xiao-chun; Xing Xiu-hua(instructor of translation between Chinese and Tibetan)
Completion Date: 2007-3
School: Hedong Xiang Center School, Gui'De County, Qinghai,.China
School Master: Mr. Yang Cheng-xao
E-Mail: wangzili1969@126.com
Our school website: http://qh000005.edu.17888.com2007 Hedongxiang Center School,Guide County,Qinghai. All Rights Reserved